-

Elérhetőségek

Pusztaapáti Község Önkormányzata

Cím: 8986 Pusztaapáti,
Akácos út 11.
Telefon:
+36-92-573-430
E-mail:
pusztaapati@gmail.com


Önkormányzat

Szociális alapszolgáltatásokSzociális alapszolgáltatások Pusztaapáti

 

Családsegítő Szolgálat

A családsegítés feladatot az önkormányzat(ok) Lenti Város Önkormányzatával "Napsugár" Család-és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat szolgáltatás igénybevételével látja el.

Központi iroda: Lenti, a Petőfi u. 9/2.

Egyéb elérhetőség: Zalabaksai Közös Önkormányzati Hivatal

Családgondozó: Goldfinger Tünde Mária

A településen dolgozó családsegítő az önkormányzattal együttműködve igyekszik a mélyszegénységben élő, roma lakosság részére életvezetési tanácsokat adni, a mindennapi életben felmerülő problémák kezelésében segíteni. A szociális munka eszközeinek és módszereinek felhasználásával hozzájárul az egyének és családok, valamint a különböző közösségi csoportok jólétéhez és fejlődéséhez, továbbá a szociális környezetükhöz való alkalmazkodáshoz.

A családsegítő a családban megjelenő problémákat egységben szemlélve próbál segítséget nyújtani. A családsegítés szakfeladat igénybevétele teljesen önkéntes, az igénybe vevők nagykorúak, valamint a rendszeres szociális segélyezettek, számukra kötelező az együttműködés.

 • Segítséget nyújt a családi, párkapcsolati problémákkal küzdő, szociális feszültségekkel, életvezetési nehézségekkel, anyagi, megélhetési problémákkal élő, valamint a krízishelyzetekben lévő klienseknek.
 • A családi, szociális feszültségek okainak feltárása, a megoldásokra javaslat készítése és segítségnyújtás. Szükség esetén segítő beszélgetés folytatása.
 • Ügyintézésben segítségnyújtás, információ nyújtása.
 • Rendszeres szociális segélyezettekkel történő kötelező együttműködés.
 • Életvezetési tanácsadás, vagy ennek megszervezése. Szükség esetén a kliens továbbirányítása megfelelő intézménybe vagy szolgáltatáshoz, terápiára.
 • Egyéni-, pár- és családterápiás foglalkozásokhoz való hozzájutás megszervezése.
 • Krízishelyzetekben segítő beavatkozás, a krízishelyzet megszüntetése.
 • Speciális támogató, önsegítő csoportok szervezésének, működtetésének segítése.
 • Természetbeni, anyagi és személyes támogatások közvetítése.
 • Együttműködés más intézményekkel, társadalmi szervezetekkel.
 • Fogyatékkal élő személyek segítése, életminőségük javítása.

 

Étkeztetés

A szociális étkeztetés ellátása társulásos formában történik a településen, amely jelenleg a Zalamenti és Őrségi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény feladatai közé tartozik.

A társulás hét településre vonatkozóan (Kálócfa, Kerkabarabás, Kozmadombja, Pórszombat, Pusztaapáti, Szilvágy és Zalabaksa) juttatja el a szociális ebédet a rászorulóknak. 

A társulás székhelye Zalalövő, a szociális étkeztetés lebonyolításában a településeken működő falu- és tanyagondnoki szolgálatok működnek közre.

Az étkeztetést két főzőhelyről biztosítja a társulás, mindkettő helybeli, egyrészt a Kolping Gondozási Központból, másrészt a KORONA Szálló 3000 Kft.-től. (+36 (30) 3762756)


Vissza az előző oldalra!
Pusztaapáti Község Önkormányzata - Magyar