Elérhetőségek

Pusztaapáti Község Önkormányzata

Cím: 8986 Pusztaapáti,
Akácos út 11.
Telefon:
+36-92-573-430
E-mail:
pusztaapati@gmail.com


Hirdetmények

Felhívás óvodai beíratásra

Felhívás óvodai beíratásra

 

Kedves Szülők!

Értesítjük Önöket, hogy 2019. április 24.-én és 25.-én, 10 órától-15 óráig beíratást tartunk a Zalabaksai Napköziotthonos Óvodában.

A gyermek, abban az évben, amelyben a harmadik életévét betölti óvodai nevelésben részesülhet. 2015. szeptember 1.-től minden harmadik életévét betöltött gyermek számára kötelező az óvodai nevelésben való részvétel, napi 4 órában, amelynek teljesítésért a szülő felelős. Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése után vehető fel. A szülő a gyermek felvételét, átvételét bármikor kérheti. Az újonnan jelentkező gyermekek fogadása az óvodai nevelési évben folyamatosan történik.

Az óvoda a gyermek hároméves korától, a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magába foglaló foglalkozások keretében folyik. Az óvoda felveheti azt a körzetében lakó gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező három éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

Abban az évben, amikor gyermek az ötödik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete alatt álló gyermekét nem íratja be óvodába szabálysértést követ el.

A beíratáshoz a következő iratokra van szükség:

  • A szülő / gondviselő / személyi igazolványa
  • A gyermek születési anyakönyvi kivonata, személyi igazolványa
  • Szülő, gyermek lakcímkártyája
  • A gyermek TAJ kártyája, ha van adó kártyája.

Zalabaksa, 2019. március 18.

 

Tisztelettel: Óvónők
Vissza az előző oldalra!
Pusztaapáti Község Önkormányzata - Magyar