Pusztaapáti képviselőtestülete

Polgármester: Németh Árpád
Képviselők : ifj Gerencsér Jenő alpolgármester
Tóth József
ifj Galamb Károly
Körjegyző: Laki Józsefné
címzetes főjegyző

Fogadóórák: